Privacystatement

Meer weten over deze privacyverklaring? Neem contact op.

1. Inleiding: Wetec hecht een groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van alle voor ons bedrijf belangrijke gegevens, dus ook persoonsgegevens van onze (potentiele) klanten, leveranciers of bezoekers. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in de Privacy voorwaarden die van kracht zijn op onze dienstverlening. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

2. Bedrijf omschrijving: Wetec b.v. gevestigd aan de Nijverheidsweg 34, 3251 LP in Stellendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 23050876, is een elektrotechnisch
bedrijf voor bedrijven, overheden maar ook voor de particuliere sector in zowel bouw als scheepvaart.

3. Doel gegevens: Waarvoor worden uw gegevens verzameld? Wij vragen uw adresgegevens en e-
mailadressen voor het versturen van een offerte of voor het opnemen van contact. Wanneer een offerte doorgaat, dan hebben wij voor de uitvoering van onze werkzaamheden waarschijnlijk meer gegevens van u nodig. Note: ook Google Analytics verzamelt gegevens (zij het anoniem); hier hebben wij geen zeggenschap over. Wij gebruiken emailadressen niet voor ongevraagde nieuwsbrieven of mailings, ook niet via derden.

4. Ontvangers gegevens: Wie ontvangen de gegevens? Ons bedrijf zal uw gegevens voor het beoogde doel gebruiken, maar bij het invullen van onze contactformulieren dan komen uw gegevens ook terecht op de mailserver van onze hostingpartij.

5. Opslag periode. Hoelang worden gegevens opgeslagen? Al onze relatiegegevens (adressen, telefoonnummers, emailadressen maar ook contactpersonen inclusief mobiele nummers en
emailadressen) worden in ons werkprogramma (middels een beveiligde server) bewaard en kunnen door alle medewerkers van ons bedrijf die hiertoe toegang hebben, geraadpleegd worden. Totdat de relatie om verwijdering vraagt, blijven deze gegevens oneindig bewaard in dit systeem.

6. Rechten: Wat zijn uw rechten?

  • Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens zoals deze bij ons bekend zijn, bij ons op verzoek opvragen, mits u kunt aantonen dat u die persoon daadwerkelijk bent.
  • Recht op rectificatie: zijn gegevens foutief aan ons doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan passen we deze uiteraard direct aan (mits u kunt aantonen dat u die persoon daadwerkelijk bent).
  • Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op overdracht: als Wetec een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen naar een andere partij, dan heeft u als klant het recht dat de gegevens door Wetec worden overdragen aan die andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: u, de persoon waarvan de gegevens bij Wetec opgeslagen liggen, mag aangeven dat u niet meer wil dat Wetec die gegevens gebruikt.

7. Verplichte gegevens: Wanneer u informatie wenst over onze diensten, u wilt dat wij contact met u opnemen of een brochure toezenden, dan bent u verplicht om de daarvoor benodigde gegevens zoals naam, adres, email en telefoonnummer bij ons achter te laten.

8. Beveiliging: Onze website is beveiligd met het SSL certificaat, te herkennen aan de https. Alle door ons opgeslagen gegevens – waaronder ook persoonsgegevens – zijn beveiligd via een afgeschermde server, waar alleen geautoriseerde personen toegang toe hebben. Daarnaast wordt ons emailverkeer via een antivirus scanner bewaakt.