We maken gebouwen efficiënter en duurzamer.

We ontwikkelen, leveren en installeren alles wat hiervoor nodig is.

UTILITEIT

Aan bedrijfsgebouwen worden andere eisen gesteld dan aan woningen. Zeker met het oog op de wet- en regelgeving want op 1 januari 2023 is het Energielabel C verplicht voor elk kantoorgebouw *) in Nederland. Het gaat dan om gebouwen met functies als:

  • Kantoor
  • Onderwijs (scholen en universiteiten)
  • Bijeenkomst (café’s, restaurants, vergadercentra)
  • Gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen)
  • Logies (hotels en pensions)
  • Sport (sporthallen, stadions, zwembaden)
  • Winkels (supermarkten, warenhuizen, showrooms)

Op dit moment (april 2021, bron: ‘EIB Rapport Stimuleringsmaatregelen verplicht energielabel voor kantoren’) heeft slechts 35% van de in totaal 63.000 label C verplichte kantoren een label C of beter.

 Wetec heeft jarenlange ervaring in de utiliteitsbouw en we maken gebouwen efficiënter en duurzamer, onder andere met behulp van automatisering. Daarbij ontwikkelen we de software in eigen beheer.

 

*) door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemen) is bepaald welke gebouwen Energielabelplichtig zijn.

Bijschrift

Bijschrift

Wilt u meer weten?

Bekijk dan onze projecten of neem contact met ons op.

MARKTEN