DE WERELD VAN INDUSTRIËELE ELEKTRIFICERING

Wat is industriële elektrificering

De Nederlandse industrie draait al jaren op basis van fossiele brandstoffen. Het kan niemand zijn ontgaan dat de CO2-uitstoot wereldwijd aangepakt moet worden. De energie-transitiedoelen in 2030 betekent 40-50% emissiereductie van CO2 ten opzichte van 1990 en dat kan alleen maar door elektrificering. Elektrificering van processen, verduurzaming van geproduceerde elektriciteit, windmolens en zonnepanelen maar ook door de inzet van compressiewarmtepompen of door dieselmotoren om te bouwen naar elektrisch aangedreven motoren.

Dit vergt uiteraard vergaande investeringen door bedrijven, overheden en particulieren. Tegelijkertijd liggen er ook uitdagingen om met elektrificeren processen schoner, efficiënter, stiller maar vooral slimmer te maken.

Waarom starten met industriële elektrificering

Om de gehele industrie te verduurzamen, ingegeven door het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, zijn flinke stappen nodig. Het huidige systeem van het gebruik van fossiele brandstoffen zal tussen nu en 30 jaar (doelstelling 2050) moeten veranderen. Elektrificatie is dé weg naar een duurzame industrie.

Veel bedrijven zien de noodzaak in om een reductie te realiseren en dit om te zetten naar een plan van aanpak binnen hun bedrijfsproces. Op die manier zijn ze voorbereid op de toekomst. Wie te lang wacht met veranderen heeft straks geen tijd meer om deze processen in gang te zetten. Het gaat hoe dan ook gebeuren en als pionier heb je ook voordelen

De toekomst van industriële elektrificering

Er zit een enorm technisch potentieel in Nederland voor elektrificatie. Maar er is enorm veel opwekcapaciteit nodig. Deze capaciteit kan oplopen tot zo’n 130 TWh en dat is bovenop de bestaande elektriciteitsvraag vanuit de industrie, de vraag van nieuwe industrieën en de toenemende vraag uit andere sectoren zoals datacenters. De minimale inzet van elektriciteit en waterstof die nodig is om de emissiereductie te behalen is 80 TWh en dat kan alleen maar door onder andere het bouwen van extra windturbines maar tot 2030 kan de industrie aan de slag met (hybride) e-boilers, elektrische aandrijvingen, warmtepompen en kunnen we aan de slag met innovaties die na 2030 nodig zijn. Een spannende uitdaging ligt voor ons.

Het interessante aan deze uitdaging is dat je de toekomst voor een groot deel nu zelf in de hand hebt. Elektrificatie is dé weg naar een duurzame industrie en met Wetec is deze toekomst dichterbij dan je denkt

De techniek achter industriële elektricifering

De mogelijkheden voor elektrificering zijn inmiddels eindeloos. Er kan er gebruik worden gemaakt van hybride of volledig elektrische aandrijvingen bijvoorbeeld. We zoeken naar oplossingen op het gebied van automatisering zoals smart grid, waarbij behoefte aan elektriciteit niet alleen maar vraag gestuurd is maar afgestemd is op vraag en aanbod. Hiervoor zijn communicatietechnologie en computerintelligentie essentieel.

Denk ook aan powermanagement, een continu verbeterproces van meten, monitoren en optimaliseren van elektrische energie met als doel om energie te besparen.

Voor woningen kunnen we optimaal gebruik maken van domotica of smart home. Bij kleine kantoren en/of grotere bedrijfsgebouwen wordt gebouwautomatisering toegepast

MARKTEN